Hållbarhetsfokus

Vi är yrkesbiodlingen som inte enbart tänker på hållbarhet utan vi agerar även hållbart i allt vi gör. En egen hållbarhetspolicy som innefattar både social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet fungerar som en kompass och visar vägen på viktiga hållbarhetsaktiviteter. 
Vi utvärdera oss och företaget för att ständigt finna nya hållbara val och minska resursslöseri av alla dess slag.