Agenda 2030 Mål 15 - Visst kan Du göra skillnad

Hej!

Vi kan ALLA göra skillnad för att tillsammans nå de  Globala målen i Agenda 2030, jag är helt övertygad om det.

Vissa områden beroende på vem man är, vart man bor och vad man kan påverka är mer relevanta och lättare att bidra till, vilket inte är så konstigt då vi är många människor på jorden som kan göra skillnad från många olika håll. Tillsammans kan vi göra det!

För mig ligger Mål 15 särskilt varmt om hjärtat och det är runt det som jag kommer prata om idag.

Vi börjar med en beskrivningen av det målet.

Agenda 2030, Mål 15: Ekosystemet och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

 

För att vi ska kunna överleva på jorden behövs hållbara ekosystem och biologisk mångfald. Det är en utmaning att ge alla människor på jorden mat, vatten, energi och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden men det är viktigt för vår överlevnad att det är så hållbart som möjligt.

Det finns 12 delmål inom detta mål för att bryta ned det i mer tydlighet, läs gärna mer om alla här. 

 

Några bra saker för ekosystemet och biologisk mångfald som jag hoppas Du kan hjälpa till med är:

 • Sätt upp en fågelholk i din trädgård.
 • Sätt upp ett insektshotell.
 • Köp enbart FSC märkta trä och papper.
 • Sätt upp "Ingen reklam" på brevlådan och undvik pappersfakturor.
 • Sopsortera, återvinn och återbruka.
 • Inge bekämpningsmedel när du odlar.
 • Undvik turistattraktioner med levande vilda djur.
 • Använd ekologiskt gödningsmedel.
 • Plantera ett träd.
 • Köp inte produkter som är testade på djur.
 • Se över dina beslut. Är företagen du handlar av involverad i metoder som skadar miljön?
 • Bidra till att bevara utrotningshotade arter.
 • Hjälp till att utrota inovasiva arter såsom lupiner för de tränger bort den vilda floran exempelvis ängsblommor som vilda bin behöver.
 • Köp inte produkter som tagits fram genom olaglig vildmarkshandel.
 • Uppmana dina nära och kära att lära sig mer om miljön.
 • Odla grödor på balkonger och trädgårdar.
 • Ät mer vegetariskt.
 • Minska matsvinnet, släng inte mat.
 • Välj ekologiska produkter eller produkter från företag du känner/vet är miljövänliga och hållbara.

Först kanske du tänkte att Du inte kan påverka de Globala målen så mycket men jag hoppas att Du nu ser flera saker Du kan göra skillnad på för att rädda vår planet.

 

Varma Hälsningar Chatarina 

Lämna en kommentar