Vill du leasa din egen bikupa?

För en hållbar och levande miljö

Är ni redo för att bidra till att kunna lämna över en starkare planet till nästa generation?

Skapa säkra och inkluderande miljöer med pollinerande honungsbin för alla.

Förbättra regelbundet er hållbarhetspolicy och få en konkurrensfördel. Ett arbete inom AGENDA 2030, mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald), mål 11 (Hållbara städer och samhällen) samt mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) som inspirerar och lyfter er status hos både anställda, kunder, boende, leverantörer, ägare och samarbetspartners.

Vi erbjuder er att leasa bin i en av våra bigårdar eller er mark, vi designar en unik etikett till era honungsburkar med er logga på samt gör snygga bilder till kommunikation av ert goda hållbarhetsarbete.

Era bikupor och etiketter kommer se enhetliga ut oavsett vart i landet ni har era bin. 

Säljans Bigård tar ett helhetsansvar

Säljans Bigård ansvarar för att bin, bikupor och bigården är ren och snygg året runt. 

Vi anlitar lokala biodlare som sköter om den veckovisa biskötseln efter våra standardiserade metoder. På det viset stödjer vi den lokala biodlingen över hela Sverige samt minskas miljöpåverkan med kortare transportvägar.

Vi planerar och sköter om allt så ni behöver ej ha någon egen erfarenhet om biodling.

I leasingavtalet ingår en prenumeration på vårat Nyhetsbrev med olika tema inom ekosystem, pollinering, bin, biologisk mångfald eller hållbarhet som skickas ut var fjärde månad. 

Söker du detta så är vi bästa leverantören 

Honung som gör skillnad för miljön
Hållbarhet som konkurrensfördel
Kommunicera ert hållbarhetsarbete för ökad lönsamhet
Stöd den lokala biodlingen över hela Sverige

 

Vill du du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information eller om du har särskilda önskemål. 
Föreläsningar och studiebesök i bikupan kan arrangeras efter överenskommelse.