BIN - AVLÄGGARE - DROTTNING

Avläggare på friska och trevliga Buckfastbin.

Drottningar som är friparade och märkta.

Vi är godkända biodlare, yrkesbiodlare och har Gesällbrev i biodling. Hos oss sköts bina om efter ekologiska principer vilket innebär träkupor samt ej vingklippta drottningar. Den årliga metoden vid varroabekämpning är utskärning av drönarramar i maj, myrsyrabehandling efter slutskattning och oxalsyrabehandling när samhällena är yngelfria.

Invintring sker på en del av binas egen honung samt ekologiskt socker. Vi har inte certifierat vår biodling som ekologisk eller KRAV.