BIN - AVLÄGGARE - DROTTNING

Avläggare på friska och trevliga Buckfastbin.

Drottningar som är friparade och märkta.

Vi är godkända biodlare, yrkesbiodlare och har Gesällbrev i biodling. Hos oss sköts bina om efter ekologiska principer vilket innebär träkupor samt ej vingklippta drottningar. Den årliga metoden vid varroabekämpning är utskärning av drönarramar i maj, myrsyrabehandling efter slutskattning och oxalsyrabehandling när samhällena är yngelfria.

Invintring sker på en del av binas egen honung samt sockerlösning. Vi har inte certifierat vår biodling som ekologisk eller KRAV.