Hur kan jag bidra till att bevara den biologisk mångfalden?

Hej!

Ett rikt växt och djurliv behövs för en biologisk mångfald och motiveras med de ekosystemtjänster den ger upphov till. Pollinering är en nyckelfaktor för att växter och djur, inklusive människan ska kunna överleva. 

Vad kan du göra för att bidra till biologisk mångfald i din trädgård och när du handlar mat?

I Sverige finns väldigt mycket mark och trädgårdar och när jag tänker på vad många kan bidra med så är det just att bidra med lite av sin trädgård. 

Då insekter dör vid kemiskt besprutade odlingar så bör vi ej bidra till den typen av odling. Köp endast mat från hållbara företag. Vi konsumenter är en stark köpkraft och så länge vi köper besprutade grödor kommer det fortsätta besprutas.

Visste du att Svensk potatis är den mest besprutade odlingsgrödan i Sverige? Svensk potatis odlas av 1% av åkermarken men står för 40% av den totala användningen av kemiska besprutningsmedel mot svampsjukdomar. En svensk äter i genomsnitt 80 Kg potatis per år, Om alla svenskar endast äter obesprutad potatis skulle 95 ton bekämpningsmedel per år inte komma ut i vår natur.

Ingen kan göra allt men många kan göra lite för att bidra till att vända trenden på den minskade biologiska mångfalden. 

  • Köp inte mat och livsmedel som har blivit kemiskt besprutade eller konstgödslad.
  • Handla lokala, miljövänliga eller ekologiska produkter från företag du vet är hållbara.
  • Fråga, prata och ifrågasätt för ökad medvetenhet om biologisk mångfald med din omgivning.
  • Plantera träd, buskar och blommor som är insektsvänliga, de innebär blommor som insekterna kan få pollen och nektar ifrån samt olika sorters blommor som ger blomning från tidigt vår till sensommar/hösten.
  • Låt en del av gräsmattan bli en äng.
  • Ha bikupor, insektshotel, fågelholkar, gamla trädstammar och komposter så att det finns boplatser för insekter i din trädgård.

Börja agera nu om du inte gjort det tidigare, tänk inte bara på att andra ska fixa detta utan det måste jobbas ifrån alla olika håll, både stort och smått. Dina val gör skillnad.

Lämna en kommentar