För att få fler att hitta lokalproducerad mat och dryck

Hej!

Vi är nu glada medlemmar i Föreningen Matvärden. Vi delar deras vision, arbete och tankesätt med att öka både volym och kvalitet på vår egen närproducerad mat och dryck. Vi vill samverka och nätverka med andra lokala producenter och konsumenter för att vi ska bli mer självförsörjande på livsmedel i våran region. Vi vill bidra till ökad medvetenhet om den mångsidiga nyttan med att kunna handla på orten det som har producerats hållbart i närområdet. Mer arbetstillfällen, ekonomiskt hållbart för företagarna och samtidigt godare och nyttigare med småskaligt producerade livsmedel för alla oss som bor i Gävleborg. 

Matvärden skriver så här på sin hemsida: 

"En regions mat och dryck berättar något om oss som bor och verkar här. Vi vill därför att produktionen av mat och dryck i vår region ökar i volym och kvalitet så att människor som bor här och som besöker oss får ta del av det vi har att erbjuda – från jord till bord. 
Föreningen MatVärden, f.d. HälsingeLivs, är en ideell förening som startades 2006 för att vi gemensamt ska kunna driva utvecklingen mot vår vision: En hållbar livsmedelsproduktion i Gävleborg. Föreningens medlemmar består av både privatpersoner och företag som vill vara med och arbeta för att uppnå vår vision." 
Så ett tips från oss, på MatVärden - Hållbar mat för framtiden (matvarden.se) kan du se vad som finns nära dig.
Varma hälsningar Säljans Bigård

Lämna en kommentar