Förberedelse för vintern

Hej!

nu har vi förberett bikuporna för vintern. Musskydd framför fluster är ditmonterat och vinterbotten är på plats. Bina flyger endast en liten tur mitt på dagen om det är tillräckligt varmt, denna vecka skedde det bara en dag. Övrig tid sitter de inne i kupan organiserade till ett klot runt drottningen.

Hälsningar Säljans Bigård 

Lämna en kommentar