Älskar du också mysiga kvällar i skenet från levande ljus?

Älskar du också mysiga kvällar i skenet från levande ljus?

Nästan ALLA i Sverige älskar ljus, kanske för att vi har många mörka vintermånader per år. Levande ljus gör det mysigt i våra hem och ger oss värme och belysning som ett komplement till el. Men många ljus är inte hälsosamma för oss människor och inte heller miljövänliga för vår planet. Det är det inte alla som är medvetna om så jag tänkte jag skulle skriva lite om olika ljusmassor.

  • Paraffinljus, Paraffin är ett miljöfarligt ämne tillverkad av fossilt material, en restprodukt från oljeindustrin, som släpper när det blir varmt ut cancerogena ämnen till exempel bensen och stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Forskare har kommit fram till att partiklar från paraffinljusen kan öka risken för hjärt och kärlsjukdomar och Norska Folkhälsoinstitutet informerade år 2014 att paraffinljus kan vara lika illa som passiv rökning. Naturskyddsföreningen i Sverige varnar även de för skadliga partiklar som frigörs från paraffinljus.
  • Stearinljus kommer från bland annat animaliskt fett från slaktavfall och kan innehålla den miljöovänliga palmolja som bidrar till skövling av regnskogar. Stearinljus har ett klimatfotavtryck på utsläpp från djuruppfödningen. 
  • Sojavaxljus kan innehålla den miljöovänliga palmolja som bidrar till skövling av regnskogar. Sojavax är en naturlig produkt gjort från sojabönor och brinner med en ren låga med mindre sotpartiklar än paraffin. Sojabönor odlas inte norra Europa och är inte bästa miljöval för svenska marknaden.
  • Bivaxljus har en längre brinntid än andra ljus och de sprider en naturligt härlig doft av honung. Bivax är en ren naturlig produkt som bildar vattenånga vid förbränning, och de är joniserande och renar inomhusluften från damm och partiklar. Bivax tillverkas endast av honungsbin (tillverkas ej i fabrik) och är en biprodukt från överskott i biodlingen som gynnar naturen med ökad pollinering. Används svensk bivax bidrar det till biologisk mångfald i Sverige.
  • Rapsvaxljus är en miljövänlig och naturlig vegetarisk produkt gjord från rapsolja. Rapsolja framställs från kall eller varmpressning av rapsfrön. Raps odlas i norra Europa och växer snabbt. Odlingarna hjälper till att hålla öppna landskap och fångar upp kvävet från våra bilavgaser. Kräver inte långa transportvägar till Sverige. Rapsvax är en förnybar råvara som inte släpper ut koldioxid vid förbränning. 
  • Svanenmärkta ljus är ett hyfsat bra miljöval då de innehåller minst 90% förnybara råvaror såsom stearin (får ej innehålla palmolja), bivax eller rapsvax, men de kan innehåller upp till 10% paraffin. För att bli Svanenmärkt så är det bra kontroll av sotpartiklar, men de är ändå inte bästa miljöval då de får innehålla paraffin. 

 

Bästa klimatsmarta och hälsosamma valet i Sverige är ljusmassa på rapsvax och bivax.

Hälsningar Säljans Bigård.

Lämna en kommentar