Säljans Bigårds biodling

Småskalig biodling 

Säljans Bigård tänker på hållbarhet och den biologiska mångfalden. Vi bedriver småskalig biodling med stor omsorg. Utbildad yrkesbiodlare och har Gesällbrev i biodling.

Olika bigårdar

I bigården i Kungsberget är blommorna vilda skogs- och ängsblommor. Exempelvis hallon, rönnbär, rallarros och ljung.

Vid bigården i Säljan finns det tusentals olika odlade trädgårdsblommor i villaträdgårdar samt kolonilotter.

Runt bigården i Backberg är det odlad åkermark med varierande grödor. 

Vid bigården i Jäderfors finns odlad åkermark, maskros, lingon samt ljung.

Oavsett vilken bigård våra bin lever i så är samtliga bikupor tillverkade av svenska FSC godkänt trämaterial och till vintern får bina behålla en stor del av sin egen honung, enbart överskottet av honung har skördats.

 

Säljans Bigård har full kontroll i hela biodlingsprocessen med allt ifrån att göra avläggare, snickra bikupor, ta hand om bivaxet för återanvändning till handgjorda ljus och bivaxsalva, slungar och håller spårbarhet på vilken bigård honungen kommer.
Med egen slunga i Honungshuset kan Säljans Bigård ta fram små volymer av unik och spännande honung med naturliga variationer i smak och färg. 

 

Honungsbin är värdefulla

När du som konsument köper svensk honung bidrar du till den biologiska mångfalden och stöttar svensk biodling och vårt svenska jordbruk.

Visste du att minst var tredje tugga av din mat har behövt bin eller humlor för att bli pollinerad?

100 av Sveriges 270 vilda bi-arter är utrotningshotade och de odlade honungsbina har nu huvudansvaret att pollinera både odlade grödor och vilda växter.

Bina hjälper till att pollinera blommor, spannmål, grönsaker, bärbuskar och fruktträd så att det blir större skördar och av bättre kvalitet för alla som odlar i området och vildvuxen flora ute i naturen.

Minskningen av pollinerande insekter i hela världen inklusive Sverige är alarmerande då det är en värdefull ekosystemtjänst. Några orsaker till minskningen är kemiska besprutningar, minskning av naturliga boplatser för vilda bin och humlor, klimatförändringar samt stora ensidiga odlingar i jordbruk.

Det är viktigt att tänka på ekosystemet, bidra till att leva hållbart och vara rädd om vår planet. Var snäll mot både vilda och odlade bin och plantera många olika sorters blommor som blommar från tidig vår till sensommar i din trädgård eller balkong, för bin behöver pollen och nektar över hela säsongen. Sätt också gärna upp ett bihotell, låt sandhögar och gamla träd få ligga kvar som boplatser åt de vilda bina.

Genom att Du väljer Säljans Bigård bidrar vi till en bättre miljö tillsammans. 

Bild från bigården i Jäderfors.

Bild från Bigården i Säljan, utanför bigården finns det hagar där får och lamm går.

 

Bikupor vid bigården i Kungsberget är placerat framför en äng som ligger i den mellersta höjden upp i berget. Ängen är en ogödslad gräsmark med naturliga vilda gräs och ängsblommor som ger vinterfoder/hö åt hästar.