4 stegs metoden - Välja avläggare

Här kan du gratis kika in på 4 stegs metoden - Välja avläggare. 

Vi arbetar för fullt med att göra färdigt kursmaterial om avläggare och vill gärna visa dig lite redan nu!

Det kommer både bli en praktisk kurs och även en digital kurs. I dessa dyker vi ned på djupet i ämnet avläggare. Hur man gör avläggare och hur stor bimassa det ska vara med hänsyn till årstiden är en del av innehållet i de kommande kurserna.

Mer information om kurserna kommer att komma inom kort.

Vill du veta mer?