Honung som gör skillnad

En mångfald i honung

Här finns svensk honung från Gästrikland med spännande naturliga smakvariationer. Bin samlar in nektar från närområdets blommor under vår, sommar och höst och ger oss både ljusa och mörka honungssorter.

Det unika i Säljans Bigårds honung är skillnad i smak och färgnyanser beroende på vilken bikupa och månad honungen skördats. Mängden av honung varierar från år till år då binas insamling av nektar är väderberoende.

 

Detta är honungen för oss som uppskattar den naturliga skillnaden mellan försommarhonung, högsommarhonung, sensommarhonung och sorthonung. 

Sorthonung är honung som måste uppfylla en rad olika kriterier.  Det krävs en väldig precision och kunskap att skatta honungen vid precis rätt tillfälle för att få ut ren sorthonung. För att få det intygat så skickas varje batch sorthonung på analys.

Varianter av honung

Orörd honung är kallslungad, rå, naturell och icke uppvärmd i processen. Den orörda honung är flytande och kommer att kristallisera sig efter en tid. Förvaras i: rumstemperatur och förbruka den inom några månader eller lägga den i frysen. (Förvara ej i kylskåp för runt 12 - 14 grader kristalliseras den som bäst).

Medelfast honung är kallslungad, rå, naturell, rörd/krämad och icke uppvärmd i processen. Rörd görs den efter eget recept med ibland en ymp för att bli len och krämig i texturen. Med ymp menas att vi tillsätter en liten del honung dom har den textur vi önskar på den aktuella batchen. En ymp ger en kontrollerad fullständig kristallisering så att honungen kan hålla många år i rumstemperatur med samma lena textur i medelfast form. Förvaras i: rumstemperatur.

Honung i vaxkaka är en riktig delikatess. Här ligger honungen kvar i binas egen vaxkaka. Sedan fylls burken upp med orörd honung. 

Honung som gör skillnad för miljön - med en skillnad i smak och färgnyans!