Miljö och hållbarhet

ANSVAR

Säljans Bigård vill göra skillnad och ta vårt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling för binas välfärd, socialt och samhällsansvar genom partnerskap och samarbeten med företag och skolor, tillverkning, lokala biodlare, förbättring av ekosystemet och biologisk mångfald i Gästrikland, vid transporterna och valet av förpackningar. 

Honungsbin ska ha det så bra som möjligt och tas om hand som ett värdefullt husdjur. Mår bina bra blir pollineringen bättre och ger oss honungen som smakar gott i både mun och samvete, så tänker vi.

Vi tar ansvar över hela kedjan från bin till konsument och garanterar att honungen har hanterats med högsta kvalitet fram till dig. 

HÅLLBARHETSMÅL

Vi tänker inte bara hållbarhet utan vi agerar även hållbart. I vår hållbarhetspolicy finns målen mer beskrivet inom nedan områden:

  • Samarbeten
  • Grön el
  • Hållbara förpackningar
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Zero waste /minimalt resursslöseri
  • Social hållbarhet
  • Ekosystemet
  • Miljövänlig biskötsel
  • Trämaterial i bikupor
 

SAMARBETEN

Vi bidrar gärna med föreläsningar och studiebesök i bigården till skolor och företag.

Vi deltar i Nobel Prize museum, Forskarhjälpen 2021 - 2022,  ”Pollenjakten” med att samla in pollen som ska analyseras för en kartläggning av Sveriges flora.

Vi är medlemmar i föreningarna Matvärden, Svenska Bin, Sveriges Biodlares Riksförbund samt Biodlingsföretagarna.

ZERO WASTE / MINIMALT RESURSSLÖSERI

Vi strävar efter att återanvända och ta tillvara på så mycket som möjligt. Överskottet av bivax rensas och blir till värmeljus. Emballage återanvänds.

Bikupor underhålls så att livslängden blir längre.

CIRKULÄRT SYSTEM AV FÖRPACKNINGAR

Förpackningar är viktiga eftersom de ska skydda produkterna både under lagring, transport och hos kund tills de konsumerats. Säljans Bigårds strävansmål är att enbart använda förpackningar av minst 75% återvunnet material.

Systemet för förpackningar i ett cirkulärt system sluts när konsumenten sopsorterar och lämnar förpackningarna till återvinningen, så det kan bli nya förpackningar. Glas är ett material som går att återvinna obegränsat antal gånger utan försämrad kvalitet. Pappersemballage och papperspåsar får inte innehålla fibrer från hotade skogar.

Glasburkar till honung är godkända för kontakt och förvaring av livsmedel och innehåller inga hälsoskadliga ämnen.

Glasburkarna som innehållit honung eller rapsvaxljus är lätta att diska rent och du kan använda dem till annan förvaring eller lämna in dem till återvinning för glas. Glaskopp till värmeljus återanvänds med nya värmeljus eller lämna in den till återvinning för glas.

Locket till honungsburken, den lilla vekeshållaren i ljusen, burken för Tassalva och balsamkaka återvinns som metal.

Förpackningsmaterial återvinns som pappersförpackningar.

Trälocket till ljusen återvinns som trä.

Träullen i Melta förpackningen är av Svensk gran och perfekt att använda som braständare, i grönsakslandet, egna komposten eller blanda med matavfallet till återvinningen.