Pollineringstjänst

Öka skörden med riklig pollinering

Pollinering med honungsbin som placeras ut i rätt tidpunkt är ett hållbart sätt att öka skörden.

Vilda bin, humlor och bofasta bikupor räknas som bakgrundspollinering då det inte är säkert att de pollinerar din önskade gröda just när det behövs som mest.

När den önskade grödan börjat blomma till 20-25% placerar vi ut bikuporna. Tidpunkten då bina placeras ut är väldigt viktig då honungsbin alltid är blomtrogna, vilket betyder att de pollinerar samma blommor tills dess att de blommat färdiga. 

Ökad pollinering ger hög grobarhet, jämnare skörd, högre kvalite och ökad avkastning.

Raps och ryps får högre oljehalt och lägre klorofylhalt. 

Åkerböna mognar snabbare och jämnare.

Prognostiserad skördeökning:

Päron 70%
Äpple 100-300%
Vitklöver, rödklöver 10-90%
Vinbär 10-25%
Åkerböna >25%
Raps, ryps 10-20%
Jordgubbar 10-30%
Hallon 25-40%

 

Kvalite från oss

Kontroll av bihälsan sker både före och efter flytt.

Normalstarka samhällen där cirka 60 bin/minut flyger ut vid drag.

3/4 Langsroth med 10 ramar vuxna bin och 6 ramar yngel.

Träkupor av samma modell och färg.

Service - vi levererar och hämtar bina inom 24 timmar.

6-9 veckor före uppdraget börjar vi drivfodra de bokade samhällena om pollineringen är tidigt på våren.

Odlarbesök och avtal skrivs minst 10 veckor före pollineringstjänst startar.

Vi är inte skyldiga ifall pollineringen misslyckas på grund av för dåligt väder.

Yrkesbiodlare som blir klar med Gesällbrev december 2022.

Vi flyttar bisamhällena på kvällen/natten och anmäler uppställningsplats till Länsstyrelsen.

Vi har rekommenderade antal samhällen/hektar per specifik gröda,  en ekonomisk uträkning för lantbrukaren/odlarens lönsamhetsökning samt flera tips för att MAXA pollineringstjänsten som vi gärna skickar över till dig före ett gemensamt odlingsbesök. 

Vi pollinerar Gästrikland