HONUNG

Det unika i Säljans Bigårds honung är skillnad i smak och färgnyanser beroende på vilken bikupa och månad honungen skördats. Här finns både flytande och medelfast honung. Samt exklusive sorthonung i begränsad mängd.