Vad kan man göra för hållbar aktivitet för att öka Sveriges självförsörjande på livsmedel?

Sveriges självförsörjande på mat och livsmedel är endast på 50%. Vilket är mycket lägre än våra grannländer. Till exempel Finland ligger på en självförsörjande grad på cirka 80%.

Det betyder att vi idag är beroende av importerad mat till hälften av det vi äter och att vi är sårbara i kristider.

Här kommer några förslag

Uppmuntra och stöd de befintliga svenska producenterna. Följ dem till exempel på sociala medier.

Handla lokalproducerade livsmedel så att de som odlar och producerar livsmedel får det sålt och har en efterfrågan så de kan fortsätta bedriva sin verksamhet.

Fråga efter svenska råvaror eller produkter i din livsmedelsbutik om det endast finns importerade av den varan du ska handla.

Fråga efter svenska råvaror på din restaurang. Fråga om köttbiten är svensk och att osten är från Sverige.

Planera din matsedel så att inköpen består till stor del av livsmedel som är i säsong i Sverige.


Det behövs ökade satsningar på det svenska jordbruket. Det ska vara lättare för unga att kunna startar upp ett lantbruk eller jordbruk för om vi inte kan få in yngre generationer så kommer det finnas risk att självförsörjande graden på livsmedel inte ökar i framtiden, mer troligt är att den kan minska.

Tänk också lagomt realistiskt, ingen kan göra allt men många kan göra lite.

 

 

 

Leave a comment